Co to jest BIOS?

Co to jest BIOS?

Jest to podstawowy system wejścia / wyjścia (ang. Basic Input/Output System) pośredniczący między systemem operacyjnym a sprzętem.

Do zadań BIOS’u należy:

  • uruchomienie system operacyjnego
  • testowanie zainstalowanego sprzętu oraz informowanie o rozpoznanych problemach oraz krytycznych awariach sprzętu
  • monitorowanie wszystkich lub niektórych urządzeń wraz z informacją o temperaturze, chłodzeniu czy parametrów zasilania
  • obsługa urządzeń we/wy wraz z możliwością ich konfiguracji w zależności od przeznaczenia

System BIOS jest instalowany na nieulotnej pamięci typu Flash dzięki temu jest możliwa również jego aktualizacja.

Aktualizacja BIOS’a może się przyczynić do poprawy wydajności komputera jednak powinna być robiona z zachowaniem szczególnej ostrożności i odpowiedniej wiedzy.