Bezpieczeństwo twoich danych w firmie.

Co czym warto wiedzieć?

/komputer-w-firmie

Bezpieczeństwo twoich danych w firmie. Co czym warto wiedzieć?

Właściwy router w firmie.

Jaką funkcje spełnia router i jak działa?

Ruter jest bardzo ważnym elementem w każdej firmie. Jego podstawowym zadaniem jest rozdzielanie Internetu pomiędzy posiadane komputery, drukarki lub urządzenia mobilne.

Obecne routery posiadają wiele funkcji, jedną z najważniejszych jest funkcja zapory ogniowej (ang. firewall – ściana ogniowa). Zadaniem zapory jest blokowanie niepowołanego dostępu z zewnątrz (tzw. sieci publicznej) do sieci wewnętrznej w twojej firmie.

Sieć lokalna Wi-Fi.

Nie wiele pomoże dobra zapora ogniowa (firewall) jeśli udostępniasz sieć Wi-Fi w twojej firmie bez odpowiednich zabezpieczeń.

Na co warto zwrócić uwagę w konfiguracji Wi-Fi?

Właściwa konfiguracja dla osiągniecia właściwego poziomu bezpieczeństwa transmisji danych to również poziom szyfrowania jaki możesz ustawić na routerze.

Samo zabezpieczenie Wi-Fi przez odpowiednie szyfrowanie nie zawsze jest wystarczające.
Zawsze istnieje ryzyko że hasło zostanie złamane lub udostępnione osobie nieupoważnionej.

Warto dodatkowo przypisać do  routera wszystkie urządzenia w firmie które mogą się łączyć  z  siecią przez tzw.  uwierzytelnianie MAC. Jeśli potrzebujemy Wi-Fi dla gości, warto w tym celu utworzyć osobną niezależną sieć Wi-Fi.

Również warto sprawdzić czy mamy możliwość redukcji mocy urządzenia Wi-Fi. W ten sposób możemy ograniczyć zasięg działania Wi-Fi aby próba włamania była utrudniona.

Serwer plików.

Zadaniem serwera plików jest przechowywać i udostępniać pliki dla więcej niż jednej osoby a w szczególności dla wszystkich pracowników firmy.

Serwer plików daje możliwość centralnego zarządzania i zapisywania i odczytywania dokumentów w  firmie. Łatwiej również wykonuje się kopie zapasowe a awaria komputera nie powoduje przerwania pracy pracownika ponieważ może dostać do swoich dokumentów z innego komputera.

Dla bezpieczeństwa w serwerze plików dostęp do zasobów powinien być możliwy tylko i wyłącznie przez przypisanie odpowiednich uprawnień dla pracowników w firmie.

Warto również pamiętać o robieniu kopi zapasowych serwera plików na wypadek awarii nawet jeśli serwer plików posiada dodatkowe zabezpieczenie przed utratą danych.

Stanowiska komputerowe

O co warto zadbać na stanowiskach pracy?

Czy system operacyjny oraz programy  zainstalowane w komputerze posiadają najnowsze aktualizacje. Brak aktualizacji może ułatwić np. hakerowi dostęp zdalny komputera a wtedy zagrożony jest nie tylko ten komputera a cała sieć.

Warto zastanowić się nad następującymi pytaniami:

  • Czy posiadamy zainstalowany odpowiedni program antywirusowy?
  • Czy pracownicy nie instalują samowolnie programów które mogą nie narazić ich komputery na ataki internetowe?
  • Czy są robione okresowe audyty bezpieczeństwa przez pracownika IT lub firmę zewnętrzną która opiekuje się komputerami?

Podsumowanie

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Należy pamiętać że zabezpieczenia w sieci firmowej są tak dobre jak najsłabszy jego punkt. Mylne jest twierdzenie że jeśli jakiś komputer w firmie jest  nieużywany , to nie należy o niego dbać. Często właśnie przez niego może nastąpić kradzież danych. Włamania się do sieci firmowej mogą się wiązać z różnymi konsekwencjami dla Nas. Możemy być tego nie świadomi np. kiedy podpisujemy umowy handlowe w której obie strony zawierają klauzule zobowiązującą do zachowania poufności informacji związanych z treścią umowy. Kradzież danych z naszej sieci może powodować złamanie zapisów takiej umowy i narazić nas różne konsekwencje prawne.